Szanowni Państwo

Informujemy, że

z dniem 09 maja 2016 r. Uczelnia została postawiona w stan likwidacji.

Likwidatorem uczelni został Pan Gerard Osaica.

W związku z powyższym zmianie uległa nazwa jednostki na:

Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskego w Kielcach w likwidacji.

Jednocześnie informujemy, że z dniem 30 września 2016 r.

Uczelnia przestała prowadzić działalność dydaktyczną.