Szanowni Państwo

Informujemy, że

z dniem 09 maja 2016 r. Uczelnia została postawiona w stan likwidacji.

Likwidatorem uczelni został Pan Gerard Osaica.

W związku z powyższym zmianie uległa nazwa jednostki na:

Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskego w Kielcach w likwidacji.

 

W dniu 1 października 2018 roku weszła w życie ustawa prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W związku z powyższym w Wyższej Szkole Handlowej im. Bolesława Markowskiego w likwidacji w Kielcach przestały działać wszystkie organy uczelni. Przestał funkcjonować likwidator w osobie Gerarda Osaica.

 
Wnioski i skargi na działalność uczelni należy kierować do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Szkolnictwa Wyższego, nadzorowanego przez Podsekretarza Stanu Piotra Müllera, Warszawa ul. Hoża 20 lub Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa.